luni, 8 decembrie 2014

Articolul 276 din Noul Cod Penal a fost abrogat

Prin Legea nr. 159/2014 s-a abrogat articolul 276 din Noul Cod Penal (NCP) și a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 887 din 5 decembrie si a intrat in vigoare astazi. Acest articol era intitulat "presiuni asupra justiției" și făcea parte din infracțiunile prevăzute de Titlul IV.Infracțiuni contra înfăptuirii justiției. Conținutul articolului era următorul: "Fapta persoanei care, pe durata unei proceduri judiciare în curs, face declaraţii publice nereale referitoare la săvârşirea, de către judecător sau de organele de urmărire penală, a unei infracţiuni sau a unei abateri disciplinare grave legate de instrumentarea respectivei cauze, în scopul de a le influenţa sau intimida, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă."